Rozmowy o dostępie polskich produktów rolno-spożywczych do rynku amerykańskiego

środa, 27 stycznia 2016 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z prezesem Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu Erikiem Stewartem.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Erikiem Stewartem

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z Erikiem Stewartem

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę PARB, w celu omówienia możliwości współpracy.

Minister Krzysztof Jurgiel informując o planowanych w bieżącym roku działaniach promocyjnych na rynku USA zwrócił się do PARB o wsparcie starań MRiRW w zakresie dopuszczenia polskich produktów rolno-spożywczych do rynku USA, w szczególności drobiu, produktów jajecznych i wołowiny, a także jabłek oraz gruszek.

Prezes E. Stewart zadeklarował wsparcie ze strony PARB w zakresie rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także przedstawił profile działających w Polsce amerykańskich firm stowarzyszonych w Izbie.