Przystanek rajdu samochodów Fiat 126p

środa, 13 września 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera działania i inicjatywy związane z rozwojem gospodarki pasiecznej, spożycia produktów pszczelich, bioróżnorodności, a także ochroną pszczół.

Fot. Uczestnicy rajdu w obronie pszczół na tle budynku MRiRW

Fot. Uczestnicy rajdu w obronie pszczół na tle budynku MRiRW

Dziś w ministerstwie gościli uczestnicy rajdu samochodów Fiat 126p zorganizowanego pod hasłem „Pszczoły przetrwają, gdy kwiaty zapylają”. Przystanek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi był okazją do rozmów o ważnej roli, jaką odgrywają te owady w rolnictwie, a szczególnie w ogrodnictwie. Najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne jest pszczoła miodna, która odpowiada za zapylenie ponad 90% owadopylnych roślin.

W ministerstwie  mówiono o narzędziach wspierających tę branżę. Głównym z nich są  Programy pszczelarskie, które cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Od 2004 r. w ramach ich realizacji, wypłacono łącznie ponad 185 mln zł. Największym dofinansowaniem objęto zakup leków przeciwko warrozie (39 proc. tej kwoty) oraz zakup pszczół (31 proc.). Istotne środki (22 proc.) przekazano na zakup sprzętu pszczelarskiego. Budżet aktualnie realizowanego programu na lata 2016/2017–2018/2019, wynosi łącznie 17,8 mln EURO.

Gospodarstwa pasieczne mogą także korzystać ze wsparcia w ramach wielu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki tym możliwościom systematycznie wzrasta w ostatnich latach w Polsce, zarówno liczba pszczelarzy (blisko 67 tys.), jak i liczba pni pszczelich (ponad 1,5 mln).

Te pożyteczne owady zaadaptowały się również do warunków miejskich. Mała pasieka znajduje się na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie dziś dokonano przeglądu stanu rodzin pszczelich.

Celem rajdu zorganizowanego przez największe organizacje zrzeszające pszczelarzy w Polsce jest zainteresowanie opinii publicznej problemem ochrony pszczół we współczesnym świecie.