Promocja − wydłużony termin składania wniosków programów MULTI

środa, 28 marca 2018 r.

Przypominamy o zaproszeniu Komisji Europejskiej do składania wniosków 2018 – Programy w których uczestniczy wiele państw − dotacje na działania informacyjne i promocyjne, dotyczące produktów rolnych, wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014.

Fot. Produkty spożywcze

Fot. Produkty spożywcze

Termin składania wniosków programów MULTI został przedłużony do 19 kwietnia 2018 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zmiana terminu nie dotyczy zaproszenia do składania wniosków programów prostych.

O zmianie terminu KE poinformowała 19 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. C 103).

Sprostowanie udostępnione zostało przez Komisję Europejską na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/agrip/multi-a-2018/1810149-corrigendum_pl.pdf