Polsko-ukraińskie rozmowy

poniedziałek, 14 marca 2016 r.

Minister Krzysztof Jurgiel, spotkał się 11 marca br. z ministrem polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Ołeksijem Pawłenką. Spotkanie miało miejsce podczas zorganizowanej w Jasionce międzynarodowej konferencji "Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej oraz przemiany w sektorze rolnym na Ukrainie".

Fot. Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy

Fot. Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy

Kontynuując rozmowy rozpoczęte w styczniu br. w Berlinie (przy okazji udziału w targach Grune Woche), ministrowie potwierdzili zainteresowanie dalszym rozwojem dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania była współpraca w zakresie zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym możliwości wykorzystania przez Ukrainę środków unijnych. Minister Jurgiel zapewnił
o gotowości polskich służb weterynaryjnych do współpracy z ukraińskimi specjalistami.

Szefowie resortów rolnictwa Polski i Ukrainy wysoko ocenili współpracę dwustronną w zakresie realizacji od 2012 r. programu zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących na obszarze Ukrainy. Podkreślając istotne znaczenie tego projektu, potwierdzili potrzebę jego kontynuacji.

Szef polskiego resortu wyraził zadowolenie ze zniesienia przez Ukrainę w styczniu 2016 r. zakazu importu mięsa wołowego z kością.Jednocześnie stwierdził, że liczy na szybkie wyeliminowanie pozostałych utrudnień w dostępie do rynku ukraińskiego dla niektórych polskich towarów, co powinno pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej.

Mając na względzie trwający na Ukrainie proces reform sektora rolno-spożywczego, minister Jurgiel podkreślił chęć zaangażowania polskich ekspertów w przekazywanie partnerom ukraińskim wiedzy i doświadczeń dotyczących dostosowania rolnictwa do wymogów i standardów unijnych, zwłaszcza w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.