Polsko- białoruskie rozmowy na targach Polagra

poniedziałek, 25 września 2017 r.

W Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się VI posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech oraz wiceminister Białorusi podpisują dokumenty

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech oraz wiceminister Białorusi podpisują dokumenty

Spotkaniu przewodniczyli: ze strony polskiej podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony białoruskiej zastępca ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Aleksandr Subbotin.

Podczas posiedzenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w tym w szczególności sprawy wymiany handlowej, dostępu do rynku dla produktów rolno-spożywczych oraz kwestie współpracy eksperckiej pomiędzy resortami rolnictwa Polski i Białorusi.

Ponadto, przy okazji posiedzenia grupy, została podpisana polsko-białoruska Umowa o zwalczaniu wścieklizny na terytorium Białorusi w 2017 roku. Jak podkreśliły obie strony, udział Białorusi w programie zwalczania wścieklizny zwierząt wolno żyjących w strefie buforowej wzdłuż granicy z Polską przyniesie wiele pozytywnych efektów dla obydwu krajów.

Podczas pobytu w Poznaniu, delegacja białoruska odwiedziła stoiska polskich i białoruskich wystawców obecnych na Targach Polagra FOOD.

Białoruś jest jednym z 14 priorytetowych krajów we współpracy w dziedzinie rolnictwa dla Polski. Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na Białoruś w 2016 roku wyniosła ponad 334 mln EUR. Głównymi produktami rolno-spożywczymi eksportowanymi na Białoruś są jabłka.