Polska wigilia w Brukseli

wtorek, 12 grudnia 2017 r.

W Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie wigilijne z udziałem ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej i towarzyszącym im delegacjom, Stałych Przedstawicieli przy Unii Europejskiej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, których powitał, pełniący honory domu, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Wiceminister powitał również księży Daniela Kopytto z Polskiej Misji Katolickiej oraz Stanisława Dziurę, proboszcza polskiej parafii Świętej Elżbiety w Brukseli, dzięki którym Bożonarodzeniowe spotkanie miało również tradycyjny, religijny wymiar.

Fot. Podsekretarz stanu R. Zarudzki podczas składania życzeń

Fot. Podsekretarz stanu R. Zarudzki podczas składania życzeń

- Zbliżający się koniec roku to dobry czas na podsumowanie tego, co już osiągnęliśmy. To także czas, aby zastanowić się nad czekającymi nas wyzwaniami w nadchodzącym roku 2018 – podkreślił podsekretarz stanu.

W jego ocenie rok 2017 był kolejnym rokiem intensywnej pracy, pod przewodnictwem Prezydencji maltańskiej i estońskiej. Po prawie 4 latach od ukazania się pierwszego projektu, dalszych uzgodnień i negocjacji udało się osiągnąć kompromis w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego rolnictwa ekologicznego. Zakończone zostały również trudne prace nad pakietem rozporządzeń OMNIBUS.

- Przed nami kolejny, intensywny okres prac nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej. Opublikowany niedawno i prezentowany w trakcie dzisiejszych obrad Rady komunikat Komisji Europejskiej, stanowi ważny punkt wyjścia do dalszych dyskusji nad tym, jak sprawić, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna teraz i w przyszłości, aby była zgodna ze swoimi celami traktatowymi i zdolna do sprostania wyzwaniom, jakie stoją przed europejskim rolnictwem – podkreślił wiceminister Ryszard Zarudzki.

Składając życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym roku, wiceminister wyraził też nadzieję na dalszą dobrą współpracę na rzecz europejskiego rolnictwa.

Dziękując za liczne przybycie na spotkanie wigilijne w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zaprosił gości do spożywania tradycyjnych, polskich potraw wigilijnych przy dźwięku znanych kolęd.