Polska konina do Japonii

czwartek, 21 stycznia 2016 r.

14 stycznia br. władze japońskie poinformowały o ostatecznej akceptacji nowych warunków eksportu koniny z Polski na rynek japoński.

Fot. Konie

Fot. Konie

Nowe wymagania zostały określone w poniższych dokumentach:

- świadectwie zdrowia dla mięsa końskiego i produktów z mięsa końskiego eksportowanych z Polski do Japonii,

- wymogach w zakresie zdrowia zwierząt dla koniny itp., przeznaczonej do eksportu z Polski do Japonii.

Uzgodnienie tych dokumentów jest zakończeniem kilkuletnich starań Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Tokio. Negocjacje wymienionych dokumentów rozpoczęto w 2013 roku w celu aktualizacji wymagań uzgodnionych w roku 2005 oraz zwiększenia wolumenu eksportu mięsa końskiego na rynek japoński.