Podziękowanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

poniedziałek, 1 lutego 2016 r.

Organizacjom, związkom oraz innym reprezentantom środowiska rolniczego bardzo dziękuję za pozytywną reakcję na złożone zaproszenie do współpracy w celu wspólnego rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel

Do resortu napłynęło wiele odpowiedzi na mój list wysłany do Państwa w grudniu ub. roku. Na ich podstawie zidentyfikowaliśmy ponad 800 zadań, które zostały przyporządkowane i przekazane do analizy odpowiednim komórkom merytorycznym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadania będą sukcesywnie rozpatrywane, a informacje o ich realizacji przekazywane zgłaszającym.

Jestem przekonany, że dzięki nadesłanym propozycjom Projekt Działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2020 będzie obejmował wszystkie aktualne problemy rolnictwa i pozwoli na podjęcie stosownych działań w celu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.