Początek roku szkolnego w szkołach rolniczych

poniedziałek, 4 września 2017 r.

W szkołach rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podobnie jak w innych tego typu placówkach oświatowych, rozpoczął się dziś nowy rok szkolny.

Fot. List Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Fot. List Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 – Mam nadzieję, że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki i pracy, ale także poszukiwań własnych dróg rozwoju, ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań – napisał w liście skierowanym do uczniów minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Minister życzył uczniom sukcesów w każdej dziedzinie życia szkoły, zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i rywalizacji sportowej, a także działalności społecznej i charytatywnej.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie 47 zespołów szkół rolniczych, na terenie całego kraju.

Szkoły te to jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych. Świetnie wyposażone oraz dające możliwość zdobycia wielu konkretnych zawodów, jak np. technik rolnik, technik weterynarii, kucharz, cukiernik, technik technologii żywności, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, technik weterynarii i wiele innych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie List ministra Krzysztofa Jurgiela (.pdf 62,2 kB)