Ostatni dzień składania wniosków

poniedziałek, 29 lutego 2016 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że dzień 29 lutego 2016 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Fot. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86,00 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych

Fot. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86,00 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych

Do składanego wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego na miejsce położenia gruntów rolnych należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.