Okrągły stół rolniczy w Łodzi

wtorek, 26 stycznia 2016 r.

Podsekretarz stanu Ewa Lech 25 stycznia uczestniczyła w Łodzi w zorganizowanej z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w debacie ,,Okrągły Stół Rolniczy – rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie łódzkim’’.

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas debaty Okrągły stół rolniczy w Łodzi

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas debaty Okrągły stół rolniczy w Łodzi

W dyskusji poświęconej przyszłości łódzkiego rolnictwa brali udział przedstawiciele agencji rolniczych, radni Sejmiku z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz rolnicy.

W swoim wystąpieniu wiceminister Lech przedstawiła priorytety resortu rolnictwa zawarte w programie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz odpowiadała na pytania uczestników debaty.

Najważniejsze priorytety działań programowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 to przede wszystkim poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej.

Oczywiście, jak zaznaczyła pani wiceminister, w resorcie prowadzonych będzie szereg dodatkowych działań, które mają za zadanie wzmocnienie i rozwój polskiego rolnictwa i społeczności wiejskiej.

Na zakończenie spotkania Ewa Lech podziękowała organizatorom za zaproszenie i udział w spotkaniu i zaprosiła uczestników debaty do dalszej współpracy na rzecz rozwoju polskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.