O rolnictwie ekologicznym

czwartek, 7 stycznia 2016 r.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami organizacji zrzeszających producentów żywności ekologicznej.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel z przedstawicielami organizacji zrzeszających producentów żywności ekologicznej

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel z przedstawicielami organizacji zrzeszających producentów żywności ekologicznej

Obecni byli przedstawiciele Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych im. św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, Związku Stowarzyszeń Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, a także  jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym Bioekspert sp. z .o.o.

W trakcie dyskusji omówiono bieżące sprawy dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szczególną uwagę poświecono przy tym zagadnieniom odnoszącym się do zasad i warunków udzielania wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, ustalony został dalszy harmonogram współpracy.