O przyszłości europejskiego rolnictwa w Paryżu

wtorek, 19 grudnia 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w konferencji ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, która była poświęcona przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Fot. Wystąpienie ministra Krzysztofa Jurgiela podczas konferencji (fot. Xavier Remongin Ministerstwo Rolnictwa Francji)

Fot. Wystąpienie ministra Krzysztofa Jurgiela podczas konferencji (fot. Xavier Remongin Ministerstwo Rolnictwa Francji)

Spotkanie zorganizowane zostało przez ministra rolnictwa i żywności Francji w kontekście ogłoszonego 29 listopada 2017 roku komunikatu Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”.

Głos w dyskusji zabrali: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, ministrowie rolnictwa  Francji, Polski, Estonii,  Hiszpanii, Irlandii oraz Holandii.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie priorytety dotyczące WPR po 2020r. oraz wstępne stanowisko dotyczące komunikatu KE .
Szef polskiego sektora rolnego podkreślił potrzebę utrzymania dwufilarowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, co wymaga zapewnienia odpowiednio silnego budżetu na wspólną politykę rolną.

Minister Jurgiel zwrócił ponadto uwagę na konieczność wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników w całej Unii Europejskiej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela podczas konferencji „WPR po 2020 r.” (.pdf 402,67 kB)