Nowy Główny Lekarz Weterynarii

wtorek, 9 lutego 2016 r.

Włodzimierz Skorupski otrzymał dziś z rąk ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela akt powołania na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii. W uroczystości uczestniczyła także podsekretarz stanu Ewa Lech.

Fot. Wręczenie aktu powołania

Fot. Wręczenie aktu powołania

Akt powołania podpisała premier Beata Szydło.

Nowy szef Głównego Inspektoratu Weterynarii pełnił dotychczas obowiązki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie.