Międzyresortowy zespół o strategii

wtorek, 19 września 2017 r.

Dziś odbyło się trzecie posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020 (2030).

Fot. Posiedzenie międzyresortowego zespółu o strategii

Fot. Posiedzenie międzyresortowego zespółu o strategii

Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela i podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego omówiony został zakres filara I – Opłacalność produkcji rolnej oraz filara IV – Sprawna Administracja aktualizowanej Strategii i Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030).

Zwracając się do członków Zespołu minister Jurgiel zaapelował, aby projektując nowe działania we wszystkich strategiach sektorowych szczególną uwagę zwrócić na potrzeby obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił wkład, jaki do prac nad aktualizacją strategii sektorowych i aktualizacją strategii rozwoju województw, mogą wnieść Zespoły wojewódzkie analizujące potencjały rozwojowe obszarów wiejskich i rolnictwa. Zespoły te zostały powołane przez Wojewodów w pierwszym półroczu 2017 we wszystkich szesnastu województwach. Pracami Zespołów wojewódzkich kierują przedstawiciele wojewody i dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Ponadto przedstawione zostały nowe rozwiązania w zakresie monitorowania projektów zapisanych w strategiach rozwoju.