List ministra Krzysztofa Jurgiela do nauczycieli

sobota, 14 października 2017 r.

Fot. List ministra Jurgiela do nauczycieli

Fot. List ministra Jurgiela do nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty!

              Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej szkolnej społeczności: nauczycieli i uczniów, wychowawców i ich podopiecznych, pracowników oświaty. W tym szczególnym dniu, doceniam Państwa profesjonalizm, pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół rolniczych, które dzięki Wam stały się interesujące, atrakcyjne, przyjazne i otwarte. Szanowni Państwo, przekazując wiedzę uczniom i przygotowując do wykonywania zawodu, kreujecie nowy wizerunek polskiej wsi, za co z serca dziękuję.

              To Wy, Szanowni Państwo, uczycie, jak wykorzystywać własne umiejętności i predyspozycje. Wierzę, iż młodzież, dzięki Państwa zaangażowaniu, będzie z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania i osiągać sukcesy. Pragnę podziękować za wysiłek, który sprawia, iż marzenia i plany Waszych wychowanków częstokroć przekształcają się w rzeczywistość. Niech wykonywanie tego pięknego zawodu będzie źródłem dumy i radości.

              Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty Rolniczej życzę niegasnącego zapału oraz satysfakcji z pracy zawodowej. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Wszystkim winszuję pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.                                              

                                                                                          Pozostaję z wyrazami szacunku,

Krzysztof Jurgiel