Konkurs na najlepsze praktyki – KSOW

wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze praktyki Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych.

Fot. Baner konkursu

Fot. Baner konkursu

Nominowane mogą być projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Projekty należy składać na formularzu do Jednostki Centralnej KSOW do 15 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są zamieszczone na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/news/entry/13008-konkurs-na-najlepsze-praktyki-w-zakresie-inicjat.html.