Komisje dalej szacują straty

czwartek, 8 czerwca 2017 r.

Według najnowszych danych 50 komisji zakończyło prace związane z szacowaniem strat powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Fot. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Fot. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Komisje pracują w 16 województwach, w 692 gminach.

17 182 gospodarstwa rolne poniosły straty, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 60 319,33 ha.

Powierzchnia działek, na których szkody wynosiły powyżej 70% wynosi 22 807,91 ha, w tym 61 416 m2 tuneli foliowych i szklarni.

Łączne straty szacowane są obecnie na kwotę ponad 156 mln złotych.