Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes

poniedziałek, 16 października 2017 r.

W ministerstwie odbyło się dziś seminarium pt. „Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes”, którego celem było przybliżenie polskim organizacjom branżowych zasad realizacji i zarządzania programami multi.

Fot. Wiceminister Jacek Bogucki podczas seminarium Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes

Fot. Wiceminister Jacek Bogucki podczas seminarium Info Day on the Promotion Policy – MULTI Programmes

Spotkanie otworzył sekretarz stanu Jacek Bogucki, który podkreślił rolę programów multi w nowej unijnej polityce promocyjnej.

Jednym z priorytetów tej polityki są programy promocyjne, w których uczestniczy wiele państw członkowskich UE, tzw. programy multi. Komisja Europejska w 2018 r. przeznacza na ich współfinansowanie 79 mln EUR (o 36 mln EUR więcej w porównaniu z rokiem 2017 r.). Znaczną część tych środków skierowana jest na rynek krajów trzecich oraz na programy, w których uczestniczy wiele państw członkowskich UE. Organizacje branżowe lub międzybranżowe, a także organizacje producentów lub ich zrzeszenia, uznane przez państwa członkowskie, mogą pozyskać znaczące środki unijne na promocję produktów rolno-spożywczych w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Podczas seminarium informacje na temat multi programów zaprezentowała przedstawicielka Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Anna Hędrzak, której to agencji KE powierzyła zarządzanie programami multi.

Ponadto, w seminarium udział wziął Pan Karym Bagoee, reprezentujący Związek Grup Producentów Bananów z Gwadelupy i Martyniki, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji programów multi.