Inauguracja roku akademickiego

piątek, 29 września 2017 r.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęło dziś naukę pięć i pół tysiąca studentów pierwszego roku.

Fot. Minister K. Jurgiel podczas inauguracji roku akademickiego

Fot. Minister K. Jurgiel podczas inauguracji roku akademickiego

W uroczystości  inauguracji roku akademickiego  uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który życzył dobrego  roku akademickiego zarówno studentom, jak i wykładowcom.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała kandydatom ponad 5 700 miejsc, na które chętnych było ponad 14 tysięcy osób.

Na 37. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tysięcy kandydatów, czyli średnio ponad 3 os. na miejsce.

Najbardziej popularnymi kierunkami w tym roku były między innymi: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, logistyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia i ekonomia.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r.