II posiedzenie Zespołu - „Pakt dla obszarów wiejskich”

czwartek, 21 stycznia 2016 r.

Dziś odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich”, które otworzył i w którym uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Spotkanie poprowadził przewodniczący Zespołu, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Fot. Spotkanie Pakt dla wsi

Fot. Spotkanie Pakt dla wsi

Oprócz przedstawicieli administracji rządowej (w tym reprezentant Ministra Rozwoju) w spotkaniu uczestniczył m.in. prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, prezes  Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, a także liczni eksperci z zakresu przedsiębiorczości, energii odnawialnej, edukacji, spraw społecznych oraz zarządzania i finansów publicznych.

Podczas spotkania przedstawiono i szczegółowo omówiono postęp prac, wynikający z postanowień pierwszego posiedzenia. Omawiano również szeroko zakresy obszarów priorytetowych dla obszarów wiejskich - dokonano wstępnej selekcji najważniejszych z nich. Zgodnie z opiniami biorących udział w spotkaniu, do priorytetowych kwestii należy rozwój przedsiębiorczości, edukacja i doskonalenie zawodowe, stabilność rynków rolnych, gospodarowanie zasobami wodnymi i energetyka.

Dyskusja dotyczyła następnie wyboru najważniejszych przedsięwzięć do realizacji w ramach Paktu, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Wypracowany został wzór „Karty przedsięwzięcia dla zadań w krótkim okresie”, który będzie stanowił podstawę do zgłaszania, wyboru i operacjonalizacji konkretnych projektów/przedsięwzięć ujętych w Pakcie.

Najbliższe prace Zespołu będą się koncentrować na uszczegółowieniu i opisaniu konkretnych propozycji przedsięwzięć i zadań do wdrażania w ramach Paktu dla Obszarów Wiejskich.

Do pobrania: