II Ogólnopolskie Forum Samorządów

sobota, 10 lutego 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wziął udział w II Ogólnopolskim Forum Samorządów, które odbywało się w Jasionce koło Rzeszowa.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas panelu dyskusyjnego (Foto: Michał Mielniczuk)

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas panelu dyskusyjnego (Foto: Michał Mielniczuk)

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że kończy się pierwszy etap budowania regionalnych programów rozwoju. W ubiegłym roku powołane zostały do życia przez wojewodów zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w którym określone zostały potencjały poszczególnych regionów.

- Samorządy mają szczególna rolę do odegrania w rozwoju obszarów wiejskich – podkreślił wiceminister.

W II Ogólnopolskim Forum Samorządów uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli oraz przedstawiciele kilku ministerstw i agencji rządowych.

Listy do uczestników Forum skierowali m.in. prezydent RP i marszałek Sejmu.

Spotkanie było okazją do rozmów o współpracy na linii rząd – samorządy, o kierowanych do samorządów programach, a także o oczekiwaniach samorządów w stosunku do władz centralnych.