Gala Agrobiznesu

środa, 29 listopada 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w corocznej gali Agrobiznesu, która odbywała się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Gali podsumowującej tegoroczną edycję Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2017

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Gali podsumowującej tegoroczną edycję Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2017

Po raz 27. najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa odebrali nagrody w postaci buzdyganów i szabel oficerskich.

W tegorocznej edycji nagrodzeni zostali również właściciele 10 gospodarstw agroturystycznych, uczestniczący w ogólnopolskim konkursie „Kwatery na medal 2017”.

Nagrody i wyróżnienia, w tym honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” wręczył minister Krzysztof Jurgiel.

Zwracając się do laureatów i odznaczonych szef resortu podziękował im za ogromny wkład w rozwój polskiego rolnictwa.

- Z wyrazami podziwu odnoszę się do osiągnięć, które napawają optymizmem co do przyszłości rolnictwa polskiego i gospodarki żywnościowej. Państwa sukcesy były budowane przecież ciężką pracą, wysiłkiem umysłowym, mądrością podejmowanych decyzji, a także uporem w pokonywaniu barier – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister zapewnił, że rząd wytrwale i konsekwentnie przeprowadza zmiany. Realizowany jest Program działań MRiRW na lata 2015-2019 zgodnie z potrzebami i aspiracjami całego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. Doprowadzono do stabilizacji głównych rynków rolnych, wprowadzono szereg rozwiązań prawnych wzmacniających rolników w łańcuchu żywnościowym, budowana jest sprawniejsza administracja obsługująca rolnictwo.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że w ciągu ostatnich dwóch lat umożliwiono dostęp do kolejnych 30 rynków zbytu. Tegoroczne wartość eksportu produktów rolno-spożywczych powinna przekroczyć poziom 25 mld euro, przy utrzymującym się dodatnim saldzie wymiany handlowej.