Forum pomorskich jednostek obsługi rolnictwa

piątek, 2 lutego 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wziął udział w forum jednostek obsługi rolnictwa pn. „Zadania jednostek obsługi rolnictwa działających na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych w województwie pomorskim w 2018 roku”, które odbyło się 2 lutego w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas forum

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas forum

Forum poprzedziło uroczyste otwarcie sali wykładowej i przyległych pomieszczeń odnowionych ze środków dotacji MRiRW. Inwestycja w Starym Polu to przykład realizacji ubiegłorocznych zapowiedzi MRiRW, które zadeklarowało, że w pierwszej kolejności przeznaczy pewne środki finansowe na odbudowę infrastruktury ODR-ów, zaniedbanej w poprzednich latach, kiedy doradztwo rolnicze było w gestii marszałków województw.

Podczas forum wiceminister przedstawił zaktualizowaną wersję Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (z perspektywą do roku 2030). Przypomniał, że w ubiegłym roku zostały powołane do życia przez wojewodów zespoły analizujące szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich.

W dalszej części spotkania omówiono tegoroczne zadania administracji rządowej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich; diagnozę rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie pomorskim, w tym ARiMR, KOWR, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i PODR po zmianach organizacyjnych wprowadzonych w 2016 roku.