Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

środa, 2 marca 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się 1 marca z ekspertami Politechniki Białostockiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania związane z produkcją i konsumpcją energii na obszarach wiejskich. Eksperci podkreślili potrzebę ograniczenia kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii. Powstałe oszczędności powinny sprzyjać rozwojowi lokalnych inicjatyw gospodarczych i wspierać przede wszystkim produkcję rolną w małych gospodarstwach rodzinnych.

Wskazano na trwające prace w Komisji Europejskiej nad nową strukturą rynku energii, a tym samym regulacji prawnych dla odbiorców energii. Podkreślono konieczność zmiany struktury wytwarzania energii z centralnie dysponowanej na generację rozproszoną. Na przykładzie Niemiec wskazano, że około 95% wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł jest wynikiem inicjatyw lokalnych.

Minister Jurgiel podkreślił potrzebę wypracowywania kompleksowych rozwiązań dostosowanych do warunków i specyfiki poszczególnych regionów. Wskazał na potrzebę efektywnego wykorzystania różnych zasobów energii odnawialnej w celu tworzenia wartości dodanej i rozwoju terenów wiejskich.

Ustalono, że przedstawione zagadnienia zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad przygotowywanym Paktem dla obszarów wiejskich.