Dzień Sołtysa

piątek, 10 marca 2017 r.

11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela i podsekretarzy stanu Rafała Romanowskiego oraz Ryszarda Zarudzkiego

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sołtysi wyróżnieni odznaczeniem resortowym Zasłużony dla rolnictwa

Foto. Minister Krzysztof Jurgiel oraz sołtysi wyróżnieni odznaczeniem resortowym Zasłużony dla rolnictwa

Dzisiejsze spotkanie dało możliwość podkreślenia roli sołtysów na polskiej wsi i podsumowania działalności. Było okazją, aby wyrazić uznanie za codzienną pracę, za godne reprezentowanie mieszkańców, za wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz za wkład w rozwój lokalnych społeczności.

− Bardzo sobie cenię współpracę z sołtysami. Funkcja ta jest bardzo ważna w konsultacjach działań, które podejmuje resort rolnictwa i całe państwo − mówił minister Krzysztof Jurgiel.

Zebranych gości przywitał podsekretarz stanu Rafał Romanowski.  − Dziś w szczególny sposób chcemy podkreślić znaczenie Waszej codziennej pracy. Docenić trud, który wkładacie w rozwój lokalnych społeczności, podejmując ważne inicjatywy w swoich małych Ojczyznach − podkreślił wiceminister

Spotkanie było okazją do zaprezentowania bieżącej sytuacji w rolnictwie. Przedstawiciele Kierownictwa resortu podsumowali miniony rok rządów i działania podejmowane na rzecz wsi i sektora rolno-spożywczego.

Minister Jurgiel przypomniał, że Polska wieś została podniesiona do bardzo ważnej rangi. − Rada Ministrów uznała, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest zadaniem nie tylko jednego ministra, lecz także całego rządu. Nastąpiła tutaj zmiana zasad programowania rozwoju − powiedział.

Krzysztof Jurgiel wspomniał o działaniach podejmowanych w kierunku zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przypomniał o nowych ustawach, które pomogą we wzmocnieniu pozycji rolnika na rynku. Minister nawiązał także do prac prowadzonych nad konsolidacją inspekcji oraz agencji rolnych. Podkreślił znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą to kwestię omówił wiceminister Ryszard Zarudzki.

Podczas spotkania odczytany został list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako dowód uznania codziennej pracy sołtysów. − Sołtys to ktoś kto wzbudza zaufanie. Cieszy się szacunkiem i autorytetem. Ktoś kto zna swoich sąsiadów, rozumie ich punkt widzenia, ich radości i troski, problemy i aspiracje. Z prawdziwym uznaniem witam fakt, że wśród sołtysów jest obecnie tak wiele kobiet. Pań, które codzienną pracę w swoich gospodarstwach oraz sprawowanie odpowiedzialnej funkcji społecznej łączą często  z działalnością w wiejskich organizacjach i stowarzyszeniach. Dzisiaj sołtysi jako bezpośredni reprezentanci swoich wspólnot lokalnych współtworzą odrodzony samorząd terytorialny − czytamy w liście skierowanym do przybyłych gości.

W imieniu prezydenta życzenia przekazał sołtysom podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. − Z okazji Dnia Sołtysa życzę, aby sprawowanie tej zaszczytnej funkcji przyniosło Państwu wiele osobistej satysfakcji oraz radości z dobrych owoców Państwa działań. Życzę wytrwałości i powodzenia we wszystkich Państwa inicjatywach i przedsięwzięciach. Niech dzięki Paniom i Panom sołtysom polskie wsie wciąż pięknieją. Stają się coraz bardziej zamożne i nowoczesne.

Święto było także doskonałą okazją do przyznania odznaczeń resortowych „Zasłużony dla rolnictwa”, które wyróżnionym wręczył minister Krzysztof Jurgiel.