Dożynki Prezydenckie

niedziela, 17 września 2017 r.

Podobnie jak 90 lat temu, do Spały przyjechali rolnicy z całej Polski. Kontynuując tradycję zapoczątkowaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego, zaprosił ich prezydent Andrzej Duda.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Dożynek Prezydenckich

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas Dożynek Prezydenckich

W Dożynkach Prezydenckich uczestniczył także minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, który dziękując rolnikom za ich trud i wysiłek włożony w tegoroczne żniwa podkreślił, że sprawy rolnictwa są priorytetem dla rządu.

- Jedną z podstawowych kwestii jest poprawa opłacalności produkcji – stwierdził minister.

Szef resortu rolnictwa podziękował również prezydentowi Andrzejowi Dudzie za aktywny udział w całym procesie otwierania nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych, zwłaszcza w Azji.

Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił także uwagę na przyjęte już ustawy wzmacniające pozycję rolnika w całym łańcuchu żywnościowym dzięki czemu również powinny wzrosnąć dochody rolników.

Prezydent Andrzej Duda dziękując rolnikom za ciężką pracę podkreślił, ze to właśnie oni pielęgnują i przekazują kolejnym pokoleniom polską tradycję opartą na wierze i trudzie pracy.

Jak co roku, uroczystościom dożynkowym towarzyszyły liczne imprezy dodatkowe, m.in. miasteczko regionów, w którym można było spróbować lokalnych specjałów, czy zapoznać się z ofertą agroturystyczną.