Centralna Inauguracja Roku Szkolnego

poniedziałek, 11 września 2017 r.

Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbyła się dziś Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas inauguracji roku szkolego

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas inauguracji roku szkolego

W uroczystości uczestniczyli: minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz dyrektorzy 47 Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z całej Polski oraz społeczność szkolna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

- Współczesnemu rolnictwu niezbędni są wysoko kwalifikowani fachowcy i dlatego stawiamy na jakość kształcenia połączoną z praktyką zawodową – podkreślił szef resortu. Życząc powodzenia w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym minister zapewnił o wsparciu szkół rolniczych w celu poprawy ich funkcjonowania poprzez inwestycje i zakup sprzętu.