ARiMR – uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

piątek, 19 stycznia 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Fot. Logo ARiMR

Fot. Logo ARiMR

Nabór prowadzony jest w terminie od 19.01.2018 r. do 02.02.2018 r.

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów można składać w Centrali ARiMR. Formularze wniosków oraz informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

oraz

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/uzupelniajacy-nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-2018-r.html