40 Sesja FAO

wtorek, 4 lipca 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 3-5 lipca 2017 r. uczestniczył w 40. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która odbywała się w Rzymie. W ceremonii otwarcia uczestniczyli m.in. premier Włoch Paolo Gentiloni oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas 40. Sesji FAO

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas 40. Sesji FAO

Konferencja to naczelny organ FAO składający się z 194 państw członkowskich oraz UE.

Podczas sesji plenarnej wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił polską perspektywę dotyczącą tematu debaty ogólnej: „Zmiany klimatyczne, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe”. Podkreślił, że rolnicy są zmuszeni podejmować działania zmierzające do dostosowania się do nowych warunków produkcji. Dodał, że w Polsce podejmujemy inicjatywy związane z tworzeniem systemów monitorowania niekorzystnych zjawisk pogodowych w rolnictwie, wsparciem systemu ubezpieczeń rolnych czy pomocą rolnikom po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych. W odniesieniu do możliwości poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, wiceminister zwrócił uwagę na skracanie łańcuchów dostaw, rozwój rynków lokalnych i sprzedaż bezpośrednią, które mają istotne znaczenie dla utrzymania bądź zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego w poszczególnych regionach jako alternatywy do produkcji przemysłowej.

Innymi ważnymi punktami agendy 40. Sesji Konferencji FAO były: strategia i program działania Organizacji, wybór nowych członków oraz Niezależnego Przewodniczącego Rady FAO, zatwierdzenie planu średnioterminowego na lata 2018–2021 oraz programu prac i budżetu na lata 2018–2019, a także przegląd stanu żywności i rolnictwa. 

Sesja Konferencji FAO, która gromadzi najwyższych przedstawicieli ministerstw rolnictwa z całego świata, była też okazją do dwustronnych spotkań.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się wiceministrem rolnictwa i przemysłu rolnego Malezji Dato Sri Tajuddin Bin Abdul Rahman’em,. Omawiano przede  wszystkim kwestie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego, w kontekście prowadzonych uzgodnień.

Ponadto przeprowadził rozmowę z ministrem rolnictwa Republiki Angoli Marcosem Alexandrem Nhunga. Jej przedmiotem była intensyfikacja współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa, w tym szczególnie wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych.