Biuletyn informacyjny Nr 6/2017 (198)

W numerze:

  • Rozwój wsi i rolnictwa
  • Kolejna szansa, by dostać pomoc na modernizację gospodarstwa
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw na terenach ASF

Podpisano do druku:    20.06.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:    rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_6_2017.pdf (3,7 MB)