Biuletyn informacyjny Nr 5/2017 (197)

W numerze:

  • Ubezpieczenia rolne
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w miejsce znoszonych ANR i ARR
  • To już ostatni dzwonek na złożenie wniosków o dopłaty za 2017 r.

Podpisano do druku:    05.05.2017 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:    rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM_5_2017.pdf (3,5 MB)