Biuletyn informacyjny Nr 1/2017 (194)

W numerze:

  • Obszar III. Rozwój obszarów wiejskich
  • Obszar IV. Polityka społeczna
  • Obszar V. Instytucje, administracja, programowanie i finansowanie
  • Obszar VI. Edukacja i wiedza na obszarach wiejskich
  • Obszar VII. Gospodarka ziemią i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Podpisano do druku:   30.12.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: bim 1_2017.pdf (3,8 MB)