Biuletyn informacyjny Nr 9/2016 (191)

W numerze:

  • Afrykański pomór świń
  • Nowe formy pomocy państwa
  • Przekaż gospodarstwo, otrzymasz wsparcie

Podpisano do druku:   12.09.2016 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
 ul. Wspólna 30
 00-930 Warszawa
 e-mail:   rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 9 WERSJA EKRANOWA.pdf (3,4 MB)