Biuletyn informacyjny Nr 6/2014 (172)

W numerze:

  • System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 - projekt do konsultacji
  • Rodzinne święto polskiej żywności
  • 10 lat WPR w Polsce
  • Wsparcie promocji mleka i produktów mlecznych
  • Stypendia Pomostowe

Podpisano do druku: 24.06.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 6_2014.pdf (3,2 MB)