Biuletyn informacyjny Nr 1/2014 (168)

W numerze:

  • Reforma WPR 2014-2020 przyjęta
  • Zmiany w zakupie ziemi
  • Eksport do Rosji
  • Nowa wspólna organizacja rynków rolnych
  • Korzystanie z usług doradczych w 2014 r.

Podpisano do druku: 20.01.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIU 1_01_2014.pdf (4 MB)