Biuletyn informacyjny Nr 4-5/2013 (162)

W numerze:

  • Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014-2020
  • Podatek akcyzowy
  • Unijne pieniądze z ARiMR

Podpisano do druku: 07.05.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIU_4-5_2013_EKRAN.pdf (3 MB)