Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2013 (167)

W numerze:

  • PROW na lata 2014-2020
  • Wypłata płatności bezpośrednich za 2013 rok
  • Projekt budżetu na 2014 rok
  • Nowe kwoty połowowe

Podpisano do druku: 05.12.2013 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN_11-12_2013_EKRAN.pdf (4,9 MB)