Biuletyn informacyjny Nr 10/2013 (166)

W numerze:

  • WPR w nowej perspektywie
  • Ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią
  • Rekordowa Polagra Food
  • Szlakiem polskich smaków
  • Wsparcie ONW
  • Kredyty studenckie

Podpisano do druku: 18.10.2013 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN_10_2013_EKRAN.pdf (6,8 MB)