Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2013 (160)

MRiRW

4. Spotkanie z dyplomatami

5. Rozmowy polsko-francuskie

6. Nie będzie upraw GMO

8. Składki zdrowotne w 2013 r.

9. Emerytury rolnicze

11. Zmiany w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego

12. BHP w rolnictwie - Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy

12. Rolnictwo w budżecie zadaniowym w 2013 r.

15. Jedzenie łączy narody - Targi Zielony Tydzieńw Berlinie

18. Będziemy na BioFach 2013

18. Targi AGROTRAVEL

ARR

20. Owoce w szkole

21. Żywność dla najuboższych

ANR

22. Uszczelnienie systemu sprzedaży gruntów rolnych

23. 20 lat ANR

ARiMR

26. ARiMR przyjmuje wnioski 28. Rolniczy Oskar zdobyty

30. Warto korzystaç z usług doradców

31. Pomoc na utylizację

33. Do ARiMR po unijne pieniądze

36. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Dodatkowe środki finansowe na działanie 41 3 w ramach Osi 4 Leader

38. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 14.02.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM1-2 internet.pdf (6,7 MB)