Biuletyn informacyjny 8-9/2012 (156)

W numerze:

MRiRW

3. Sytuacja na rynku zbóż

4. Sytuacja na rynku mięsa

8. Sytuacja na rynku mleka i przetworów mlecznych

10. Zimotrwałość odmian zbóż rzepaku ozimego

15. Wsparcie dla producentów wysokojakościowej wołowiny

16. Uproszczenia dla grup producentów rolnych

17. Nie tylko na ryby - Przykładowe operacje w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

ANR

21. Ceny i sprzedaż państwowych gruntów

ARiMR

22. Inwestycje w przetwórstwie za 3,6 mld zł - Przykłady operacji zrealizowanychw ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013

27. Kredyty studenckie

29. Pieniądze dla poszkodowanych rolników

33. Modernizacja gospodarstw rolnych - Zasady przyznawania pomocy w ramach planowanego naboru wniosków w woj. podkarpackim

35. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Obowiązki beneficjentów działania 311

39. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 29.08.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 8-9-2012 internet.pdf (6,1 MB)