Biuletyn informacyjny 11/2012 (158)

MRiRW

3. Targowy początek jesieni

6. Przejściowe wsparcie krajowe w2013 r.

7. Zmiana ustawy o paszach

8. Integrowana Produkcja w świetle integrowanej ochrony roślin

10. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - X edycja konkursu

12. Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

13. Nie tylko na ryby - Przykładowe operacje w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" II część

FAPA

16. Strategia Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego

ARR

16. Europejski Program Pomocy Żywnościowej - 9. rok realizacji w Polsce

ARiMR

19. Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa - ARiMR zaczyna finiszować z realizacją PROW 2007-2013

21. Zmiany w systemie kształcenia zawodowego

22. Poszkodowani rolnicy otrzymają wsparcie - Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtworzenie produkcji rolniczej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe

24. Płatności bezpośrednie za 2012 r.

27. Nowe zasady przyznawania pomocy - Wsparcie wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

31. PROW 2007-2013 dla przedsiębiorców - Jak prawidłowo realizować inwestycje dofinansowywane w ramach Działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

35. Mamy podobne doświadczenia - Relacja z wizyty studyjnej pracowników ARiMR w Hiszpanii

37. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 05.11.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 11_2012 EKRANx.pdf (2,6 MB)