Biuletyn informacyjny 10/2012 (157)

W numerze:

MRiRW

3. Projekt budżetu na 2013 r.

5. Promocja żywności wysokiej jakości- Targi Polagra-Food 2012

6. Gotowanie u źródeł

8. Handel zagranicznyartykułami rolno-spożywczymi

12. Zmiana znakowania środków spożywczych

14. Mój Rynek

16. Nowe kryteria przyznawania świadczeń socjalnych

ARR

17. Owoce sprawdzoną inwestycją w zdrowie dzieci

ARiMR

19. Zmiana oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych

23. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Jak prawidłowo rozliczyć inwestycje realizowane w ramach działania 312

29. Pieniądze z PROW przynoszą dobre efekty - Pomoc z działania Odnowa i rozwój wsi

31. Zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013

34. Obowiązki posiadaczy zwierząt

36. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 01.10.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 10 EKRAN.pdf (4 MB)