Biuletyn informacyjny Nr 9/2011 (148)

W numerze:

MRiRW

AGRIFISH
Promocja unijnych produktów

POLAGRA -FOOD2011

XXV Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

Promocja zdrowia

Badania słuchu u dzieci z terenów wiejskich

ARR

Kwotowanie produkcji mleka
Podsumowanie roku 2010/2011

ANR

Warto kupować państwowe grunty

ARiMR

Nowoczesne inwestycje
Stan realizacji oraz dobre praktyki w ramach Działania 123

Jakość, która się opłaca

Inwestycje w przetwórstwo i obrót rybami
Dobre praktyki

Pomoc dla przetwórstwa

Zdrowie zwierząt - Obszar B

ARiMR odpowiada

Do pobrania: BIM_9_11Internet.pdf (2 MB)