Biuletyn informacyjny Nr 5-6/2011 (145)

W numerze:

MRiRW
2. Zdaniem ministra
3. Wizyta w Kanadzie
4. Wizyta delegacji Obwodu Kaliningradzkiego
5. Rozmowy polsko-chińskie
5. Wizyta komisarza UE
6. Wizyta ministra rolnictwa Algierii
7. Polska Prezydencja w Radzie UE
Przygotowania resortu rolnictwa do objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 roku
11. Płatności rolnośrodowiskowe
12. Zalesianie
13. Kwota graniczna za rok 2011
14. Zakup akcji i udziałów
15. Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
19. 60 lat IHAR
20. Małe projekty – narzędzie rozwoju obszarów wiejskich
22. Wykaz oznaczeń handlowych ryb i produktów rybnych

ARR
23. Promocja żywności
Perspektywa działań Agencji Rynku Rolnego

ANR
25. Stabilne ceny przy wysokiej sprzedaży

ARiMR
26. Mądrze zainwestowane pieniądze
Inwestycje wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
31. Kredyt preferencyjny dla młodych rolników
35. Zalesiono 55 000 ha!
Zalesienia realizowane ze środków unijnych w latach 2004-2010
39. ARiMR odpowiada

Do pobrania: BIMR 5-6_2011.pdf (1,9 MB)