Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2011 (150)

W numerze:

MRiRW

3. Rogale Świętomarcińskie w Brukseli
4. Pomoc dla najuboższych
5. Konferencja Partnerstwa Wschodniego
6. Nowe produkty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność
7. Konferencja Międzynarodowej Rady Badań Morza
8. Stawki płatności bezpośrednich w 2011 roku
10. Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego na 2012 rok
11. Wyszukiwarka Środków Ochrony Roślin
12. Ochrona prawna odmian roślin i odstępstwo rolne
14. „Glebowa materia organiczna – stara prawda, nowe wyzwania”
15. Kongres Nauk Rolniczych
16. Odtwarzanie produkcji leśnej

ARR

17. Jakość – najlepsza inwestycja

ANR

19. Ceny ziemi jednak rosną
20. Państwowe zabytki

ARiMR

22. Mikroprzedsiębiorczość: Beneficjenci i współfinansowane operacje
24. Wspieramy bioróżnorodność
28. Modernizacja przetwórstwa dzięki PROW 2007-2013
33. Promocja produktów rybnych
35. Działania innowacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013
39. Nowa forma pomocy kredytowej

Podpisano do druku: 02.12.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: Biuletyn 11-12 internet.pdf (2,8 MB)