Biuletyn informacyjny Nr 10/2011 (149)

W numerze:

MRiRW

3. Polskie jabłka w Brukseli
4. Nieformalne spotkanie
5. Zagraniczni dziennikarze w Polsce
6. Polagra 2011
8. Spotkanie w Czechach
9. Dzień Polski na AGRA 2011
10. Poprawa konkurencyjności w przetwórstwie
12. Ochrona roślin uprawnych
14. Polska wieś i rolnictwo
16. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

ARR

18. Konferencja dyrektorów agencji płatniczych UE

ANR

20. Międzynarodowe seminarium

FAPA

22. Bezpłatne szkolenia

ARiMR

23. Płatności bezpośrednie i ONW w 2011 r.
25. Efekty modernizacji gospodarstw
28. Jak rozliczyć premię dla młodego rolnika
31. Poręczenia spłaty kredytów studenckich
33. Uboje gospodarcze
35. Kontrole w ramach działań wodno-środowiskowych
36. Małe projekty też ważne: Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów
38. ARiMR na dożynkach 2011
40. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 10.10.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIM 10_2011.pdf (2 MB)