Biuletyn informacyjny Nr 9/2010 (140)

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi
4 Rozmowy polsko-niemieckie
4 Wizyta Ministra Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Węgierskiej
5 Wizyta Ministra Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii
6 Wizyta Komisarz UE do spraw Polityki Morskiej i Rybołówstwa
7 Wizyta w Bośni i Hercegowinie
7 Punkt kontroli fitosanitarnej w Medyce

Rozwój obszarów wiejskich
8 Zmiany w PROW 2007-2013
10 Konkurs fotograficzny „Moja wieś”

Rynki rolne
11 Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011
13 Zmiany w organizacji rynku mleka

Agencja Rynku Rolnego
14 Dopłaty do materiału siewnego
15 Pieniądze na promocję polskiej żywności

Agencja Nieruchomooeci Rolnych
16 Wpłaty ANR do kasy państwa
16 Stabilizacja cen gruntów rolnych
17 Hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych w spółkach ANR
18 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
19 Wspieranie przetwórstwa w PROW 2007-2013 w aspekcie realizowanych projektów inwestycyjnych
21 Charakterystyka beneficjentów i operacji w ramach działania 311 PROW 2007-2013
23 Kontrole na miejscu w ramach działań inwestycyjnych PROW 2007-2013
24 Rozwój systemu wsparcia dla grup producentów w latach 2004-2010
27 Wsparcie grup i organizacji producentów owoców i warzyw w latach 2004-2010
34 Wsparcie przetwórstwa ryb w ramach programów pomocowych w latach 2004-2010
36 Niskooprocentowane kredyty Inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych
39 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.

Podpisano do druku:
01.09.2010 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: BIMR_9_10.pdf (1,2 MB)