Biuletyn informacyjny Nr 4/2010 (136)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,3 MB)

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 Misja ekspertów CNCA Chińskiej Republiki Ludowej
3 Wizyta w Serbii
4 Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
4 Spotkanie ministrów rolnictwa Niemiec i Polski
5 Spotkania w Mińsku
6 I posiedzenie Polsko-Mołdawskiego Zespołu
7 FOODAPEST 2010
7 Wizyta w Paryżu
8 Wizyta w Algierii

Gospodarka ziemią
9 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rozwój obszarów wiejskich
10 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
PROW 2007-2013

Rynki rolne
11 Rachunek dochodu z produkcji mleka. Ile zarabia rolnik?
11 Pomoc dla producentów chmielu
12 Czy naprawdę producenci windują ceny żywności?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
14 Badania słuchu i mowy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
15 Emisje gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie

Agencja Rynku Rolnego
18 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE
19 Tradycyjnie w nowoczesność. Konkurs dla dziennikarzy prasowych
20 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ARR

Agencja Nieruchomości Rolnych
21 Malejące znaczenie dzierżawy
22 W oczekiwaniu na nowelizację ustawy
23 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
24 Zasady przyznawania płatności ONW – zmiany w 2010 roku
30 Zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowych – zmiany w 2010 r.
34 PROW 2007-2013. Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
35 PROW 2007-2013. Działanie 133 „Działania informacyjne i pro mocyjne”
36 ARiMR odpowiada na pytania
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
13.04.2010 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: