Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2009 (130)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
5 Piknik z programem PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność

Programowanie i analizy
6 Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 roku

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
9 Zmiany w programie zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

Rynki rolne
10 Problem wysokich marż w handlu żywnością
11 Zakres kosztów kwalifikowanych inwestycji
11 Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
13 Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
15 Konkurs dla młodzieży szkół rolniczych
15 Finał Olimpiady

Agencja Nieruchomości Rolnych
16 Program pomocy środowiskom popegeerowskim

Agencja Rynku Rolnego
18 Kampania „Rolnictwo ekologiczne”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
20 Działania inwestycyjne PROW 2007–2013
21 Kontrole na miejscu
22 Wspieranie grup producentów rolnych
26 Współpraca lokalnych grup działania
29 Kredyty dla rolnictwa
31 Podsumowanie płatności za 2008 rok
33 Wsparcie agroturystyki
35 Rozwój Bazy Danych Systemu IRZ
37 ARiMR odpowiada na pytania
37 Liczby i fakty
40 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 25 czerwca 2009 r.

Podpisano do druku:
17.07.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: